You are currently viewing Na jakiej zasadzie działa rekuperacja?

Na jakiej zasadzie działa rekuperacja?

  • Post published:13 czerwca 2023
  • Post category:Blog

Wysokie ceny opału niezbędnego do ogrzewania budynku technologiami tradycyjnymi w znacznym stopniu przekładają się na koszty jego eksploatacji. Większość właścicieli szuka więc rozwiązań, które dadzą możliwość poczynienia oszczędności w tym obszarze. Poza stosowaniem okien o wysokim współczynniku izolacyjności i właściwej termoizolacji popularnością cieszy się montaż systemu rekuperacji oraz korzystanie z nowoczesnych powietrznych albo gruntowych pomp ciepła. W Ostrowi Mazowieckiej można je znaleźć w ofercie firmy Sankor. Przekonajmy się, czym jest rekuperacja i co można zyskać dzięki jej założeniu.

Co daje montaż rekuperacji?

W każdym budynku musi działać system wentylacyjny pozwalający na ciągłą wymianę powietrza. Dzięki niemu możliwe jest pozbywanie się nadmiaru wilgoci, przykrych zapachów oraz zanieczyszczeń. W nowoczesnych obiektach z reguły montuje się wysoko wydajną instalację mechaniczną, gdzie przepływ powietrza wspomagany jest pracą wentylatorów. Oznacza to jednak znaczne straty energii, ponieważ z pomieszczeń wywiewane jest powietrze, które zostało już ogrzane, a w jego miejsce wprowadza się znacznie chłodniejsze z zewnątrz. Montaż centrali rekuperacyjnej pozwala na poczynienie w tym obszarze znacznych oszczędności.

W jaki sposób pracuje rekuperator?

Rekuperator to urządzenie podłączone do instalacji wentylacji mechanicznej. Jest ono wyposażone w wymiennik ciepła, który odbiera energię zgromadzoną w powietrzu wywiewanym i wykorzystuje ją do podwyższenia temperatury powietrza nawiewanego. Sposób pracy systemów rekuperacyjnych może być różny – w grę wchodzi zarówno bezpośrednie przekazywanie energii, jak i używanie specjalnego czynnika pośredniczącego w tym procesie. Rozmaite bywają też konstrukcje samych wymienników i użyte w nich materiały.