You are currently viewing Jak przebiega tworzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej? Przewodnik krok po kroku

Jak przebiega tworzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej? Przewodnik krok po kroku

  • Post published:29 grudnia 2022
  • Post category:Blog

Każdy budynek użytkowy i mieszkalny musi być wyposażony w odpowiednią infrastrukturę zapewniającą obsługę podstawowych mediów. Wśród ich kluczowych elementów znajdzie się instalacja wodno-kanalizacyjna. W Białymstoku ich projektowaniem i realizacją zajmuje się firma Sankor. Przekonajmy się, z jakich komponentów składa się taki system i sprawdźmy, w jaki sposób się go wykonuje.

Z czego składa się instalacja wodno-kanalizacyjna?

Instalacja kanalizacyjna najczęściej wykonywana jest z rur PVC łączonych ze sobą kielichami, w których umieszczone są uszczelki wargowe. Średnica rur waha się od 40 mm do nawet 160 mm. Rury służące do przesyłu wody coraz częściej są robione z tworzywa sztucznego – polietylenu (PE) albo polipropylenu (PP), które mogą być łączone przez zgrzewanie. Korzysta się też z zaciskanych rur aluminiowo-tworzywowych typu PEX oraz rur miedzianych, które się lutuje. Najrzadziej stosowane są klasyczne rury stalowe. Zwykle używa się rur o średnicy między 32 mm a 25 mm w pionach oraz 15 mm w rozprowadzeniach przed umywalkami i zlewozmywakami i 20 mm przy bateriach wannowych i prysznicowych.

Jak rozprowadza się instalację wodno-kanalizacyjną w budynku?

Instalacja kanalizacyjna wewnątrz budynku składa się z pionów, które umożliwiają swobodne spływanie powstających nieczystości z wyższych kondygnacji oraz podejść, czyli połączeń poszczególnych przyborów tj. misek ustępowych, umywalek, zlewozmywaków, wanien i brodzików prysznicowych z pionami. Ważne, żeby nie były zbyt długie (do 4 m, a przy ustępie 1 m) i zachowywały spadek od 2 do 15°. Rury wodociągowe są również przeprowadzane z wykorzystaniem pionów, a w obrębie pięter najczęściej umieszcza się je w warstwie tynku lub prowadzi po nim przy zastosowaniu obejm i dopasowanych do wykończenia ścian mocowań.