You are currently viewing Jak prawidłowo montować rury do kanalizacji?

Jak prawidłowo montować rury do kanalizacji?

  • Post published:20 lutego 2023
  • Post category:Blog

Każdy budynek mieszkalny lub użytkowy musi być wyposażony w instalacje pozwalające na korzystanie z podstawowych mediów. Zwykle w grę wchodzi tu prąd, gaz oraz bieżąca woda. Montaż sieci wodociągowej oznacza jednak również konieczności wykonania systemu, który będzie gromadził, a następnie wyprowadzał poza obiekt powstające nieczystości płynne. W tym celu niezbędne okażą się zarówno rury kanalizacyjne, jak i łączące z siecią zewnętrzną przyłącze wodno-kanalizacyjne. W Bielsku Podlaskim usługami tego rodzaju zajmuje się firma SANKOR. Przekonajmy się, w jaki sposób powinno się układać rury kanalizacyjne.

W jaki sposób układa się rury kanalizacyjne?

W obrębie jednej kondygnacji do wszystkich przyborów sanitarnych, a więc punktów, gdzie wykorzystywana jest woda, muszą zostać doprowadzone podejścia, czyli odpływy. Dochodzą one do pionów kanalizacyjnych, z których woda spływa grawitacyjnie w dół, trafiając następnie do przykanalika łączącego infrastrukturę budynku z elementami zewnętrznymi. Może to być sieć kanalizacyjna, oczyszczalnia ścieków lub szambo szczelne.

Z czego wykonuje się system kanalizacyjny budynku?

Do budowy systemu kanalizacyjnego wewnątrz budynku wykorzystuje się rury ze sztywnego i wytrzymałego na temperaturę oraz czynniki mechaniczne polichlorku winylu (PVC). Piony kanalizacyjne powstają z odcinków o średnicy dopasowanej do liczby podłączonych urządzeń. Minimalny rozmiar to 75 mm, najczęściej używany to 110 mm, a przy wymaganej wysokiej przepustowości stosuje się 125 albo 160 mm. Podejścia do umywalek, wanien i pryszniców muszą mieć średnicę 50 mm. Niewielkie umywalki da się podłączyć do rur 40 mm. Przy większej liczbie przyborów stosuje się 70 mm, a dla misek ustępowych 100 mm. Odcinki poziome muszą mieć spadek od 2 do 15° i długość do 3 m.